Sinkitt, rødsinkerts, oransjefarget til dyprødt mineral, naturlig sinkoksid, ZnO. Fargen skyldes et mindre innhold av mangan; kunstig fremstilt sinkoksid er fargeløst. Krystallstrukturen er heksagonal. Mineralet er særlig kjent fra New Jersey, USA. Det er iakttatt mikroskopisk i Oslofeltets kontaktsoner.