Fourmarieritt, et vakkert rødt, blyholdig uranmineral med sammensetning PbU4O13·4H2O. Det dannes sekundært etter uraninitt og er påvist i flere norske forekomster.