Wolframitt, tungt mineral, brunlig til svart med submetallisk glans, krystalliserer monoklint. Det er et oksid av wolfram, jern og mangan, (Fe,Mn)WO4, med sammensetning varierende mellom endeleddene ferberitt, FeWO4, og hübneritt, MnWO4. Mineralet forekommer på malmganger knyttet til granitter, samt i alluviale avsetninger, og er en meget viktig wolframmalm (f.eks. i Portugal, Canada, Myanmar, Sør-Korea, Kina, Bolivia). Finnes i Norge i Ørsdalen i Bjerkreim, hvor det har vært gruvedrift.