Mossitt, mineral beskrevet av W. C. Brøgger 1897 fra en granittpegmatitt i Råde, Østfold. Det var antatt å være den tetragonale form av FeNb2O6. Mineralet ble diskreditert i 1979, idet originalmaterialet viste seg å bestå dels av det tilsvarende tetragonale tantalmineral tapiolitt, FeTa2O6, dels av den rombiske form av Fe(Nb,Ta)2O6 (en tantalholdig ferrocolumbitt).