Pseudobrookitt, (av pseudo- og brookitt), rødbrunt til svart, rombisk mineral, forekommer særlig på hulrom i lavabergarter. Det består av jern-titanoksid, Fe2TiO5. Kjent i relativt store krystaller fra Havredal i Bamble, men er her omdannet til en blanding av hematitt og rutil.