Manganitt, stålgrått til svart manganmineral med submetallisk glans. Krystalliserer monoklint, kjemisk formel MnOOH. Forekommer som lavtemperaturdannelse på hydrotermale ganger. Har liten betydning som manganmalm. Er kjent fra flere små forekomster ved Kristiansand.