Branneritt, (oppkalt etter J. C Branner, USA), et radioaktivt mineral, (U,Ca,Y,Ce)(Ti,Fe)2O6. Forekommer i mindre mengder i Norge, bl.a. på Modum, Buskerud og i Finnmark.