Ixiolitt, et svart, metallisk mineral med kjemisk formel (Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8. Det har en sammensetning som tilsvarer tantalitt, men med en uordnet fordeling av metallionene. Er i Norge foreløpig (1996) beskrevet fra en granittpegmatitt ved Tørdal i Telemark, men er sannsynligvis relativt utbredt i vårt land.