Maghemitt, ferromagnetisk mineral som består av γ-Fe2O3. Det har en defekt spinell-struktur med ubesatte kationplasser i gitteret. Mineralet er utbredt i mikroskopiske mengder som oksidasjonsprodukt av magnetitt.