Pseudomalakitt, (av pseudo- og malakitt), grønt mineral av kobber og fosfat, Cu5(PO4)2(OH)4. Dannes ved forvitring av kobberertser. I Norge funnet på sprekker i kvartsitt i et steinbrudd ved Heddalsvann. Ligner kobberkarbonatet malakitt.