Ilmenorutil, et svart, metallisk variant av mineralet rutil som forekommer på enkelte granittpegmatitter i strøket Risør–Arendal og Iveland–Evje. Også kjent fra en smaragdforekomst ved Byrud ved Minnesund. Den kjemiske sammensetningen svarer til en niob- og jernholdig rutil (Ti,Nb,Fe)3O6.