Anatas, mineral som består av titandioksid, TiO 2 ; krystalliserer tetragonalt. Det har samme sammensetning som rutil og brookitt , men en annen krystallstruktur (se polymorfi ). Forekommer flere steder i Norge. Den mest kjente forekomstene er Hardangervidda og Valdres.