Doyleitt, et sjeldent mineral beskrevet i 1985 fra Canada. Det er et aluminiumhydroksid, Al(OH)3, med triklin symmetri, polymorft med bayeritt, gibbsitt og nordstranditt. Det er i Norge funnet i druser i ekeritt ved Gjerdingselva i Nordmarka ved Oslo. Oppkalt etter E. J. Doyle som først fant mineralet.