Birnessitt, (etter Birness, Skottland), et manganmineral, Na4Mn14O27·9H2O. Finnes på sprekker i nordmarkitt ved Lillevann i Oslo. Mineralet er antakelig temmelig utbredt.