polykras-(Y), (av poly- og gr. 'blanding'), yttrium- og titanholdig mineral som er nær beslektet med euxenitt, opptrer på granittpegmatitter; først beskrevet fra Hidra i Vest-Agder 1844.