Polymignitt, svart, sjeldent mineral, en metamikt zirkonolitt. Forekommer på syenittpegmatitter i Oslofeltet, først beskrevet fra Stavern av J. J. Berzelius 1824.