Thorianitt, svart til brunsvart, radioaktivt mineral som består av thoriumoksid, ThO2, og er isomorft med uraninitt. Mineralet har submetallisk glans, hardhet 6½ og densitet inntil 10 g/cm3. Kjent bl.a. fra Sri Lanka, Madagaskar, USA, Canada. Sjeldent i Norge (f.eks. Byrud ved Minnesund).