Mikrolitt, brunlig mineral beslektet med pyroklor. Forekommer på enkelte cleavelanditt-førende granittpegmatitter i Sør-Norge. Kjemisk et oksid av tantal, natrium og kalsium, (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F), med kubisk symmetri.