Bunsenitt, (etter R. W. Bunsen), mineral, et naturlig nikkeloksid NiO, påvist i et vaskekonsentrat fra Sarvagasjohka, Finnmark.