Böhmitt, mineral som består av aluminiumhydroksid AlO(OH), polymorft med diaspor. Disse to mineralene er sammen med gibbsitt de viktigste bestanddeler av aluminiumråstoffet bauxitt. Vakre, små krystaller av böhmitt finnes i nefelinsyenittpegmatitter ved Langesundsfjorden. Oppkalt etter den tyske geolog J. Böhm (1857–1938).