Becquerelitt, (etter A. H. Becquerel), et gult, sekundært uranmineral, Ca(UO2)6O4(OH)6·8H2O, funnet i små mengder i Troms.