Brucitt, hvitt eller svakt farget mineral med perlemorglans. Det er bløtt (hardhet 2,5) og opptrer i bladige eller fibrige masser i serpentin eller i dolomittiske bergarter. Brucitt er et magnesiumhydroksid Mg(OH)2 med trigonal symmetri. I dolomitt i Vefsn ble det i 1978 oppdaget en omfattende brucitt-mineralisering som muligens kan få økonomisk betydning. Navn etter den amerikanske mineralogen A. Bruce (1777–1818).