Valentinitt, rombisk mineral med formelen Sb2O3. Mineralet forekommer som et omvandlingsprodukt av andre antimonmineraler. Se også stibnitt.