Studtitt, gult sekundært uranmineral, UO4 · 4H2O. Påvist fra en granittpegmatitt i Krødsherad.