Tridymitt, hvitt eller fargeløst mineral, en høytemperaturmodifikasjon av silika (SiO2). Finnes hovedsakelig på hulrom i sure lavabergarter. Se kvarts og polymorfi.