Prioritt, foreldet navn på mineral som er identisk med aeschynitt-(Y), tidligere også kalt blomstrandin. Navnet ble innført av W. C. Brøgger i 1906 for et mineral fra en granittpegmatitt i Swasiland. Mineralet er beslektet med euxenitt.