Todorokitt, brunt til svart mineral, et manganoksid, (Mn,Ca,Mg)Mn3O7 · H2O. Opptrer i jordaktig til fibrig form, ganske utbredt i mindre mengder i manganforekomster. I Norge påvist fra Fåberg og Tvedalen ved Larvik.