Chalkofanitt, et svart oksid-mineral med sink og mangan, (Zn,Fe,Mn)Mn3O7 · 3H2O; navnet skyldes at det får et kobberlignende utseende ved oppvarming. Påvist fra skarnforekomsten Skjerpemyr på Grua, Lunner.