Bismoklitt, et mineral funnet i Norge som beige, avrundede krystaller innesluttet i galenitt-cosalitt i Tennvatnforekomsten i Sørfold, Nordland, og som glimmerlignende flak ved Heftetjern i Tørdal.