Teineitt, blått mineral, et kobbertelluritt, CuTeO3 · 2H2O. Funnet som en sjeldenhet sammen med gull i Oppdal.