yttrotantalitt-(Y), svart, radioaktivt mineral som hovedsakelig er et oksid av tantal og yttrium. Opptrer i metamikt tilstand, finnes som sjeldenhet i en del granittpegmatitter i Sør-Norge. Samarskitt er et beslektet mineral som overveiende inneholder niob istedenfor tantal.