Jakt

Jakt, å oppspore og felle eller fange ville dyr og fugler. Jakt lar seg ikke klart avgrense fra fangst.Arkeologer har påvist at jakt ble drevet i stor utstrekning i forhistorisk tid, og spor av den gamle veidekulturen finnes i helleristninger, dyregraver og fangstanlegg rundt omkring i landet. Fortsatt er jakt i kombinasjon med fiske det viktigste næringsgrunnlaget for mange folk, bl.a. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Jakt

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 153 artikler: