Skyteprøve, prøve i skyteferdighet som kreves avlagt av jeger som ønsker å delta i storviltjakt (elg, hjort, villrein). Prøven skal avlegges hvert år med jaktvåpenet under ledelse av skytterlag.