Beskrik, lys, kraftig halsing når losende hund tar opp jakten, dvs. reiser viltet (hare, rev, rådyr, gaupe).