Done, snare av nylontråd eller tynn messingtråd med lokkemat, f.eks. rognebær, til fangst av mindre fugl som trost. Ifølge viltloven forbudt som fangstinnretning.