Jaktfeber, fysiologisk stressreaksjon som skyldes høyt spenningsnivå rett før eller i en skuddsituasjon under jakt. Rammer helst riflejegere og kan arte seg som en ukontrollert skjelving (dyreskjelven) som nedsetter eller umuliggjør evnen til å avgi et kontrollert og sikkert skudd.