NJS, samarbeidsorgan for jegerorganisasjonene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, stiftet 1928. Arbeider med viltforvaltningssaker av felles interesse for landene, bl.a. forvaltning av trekkende arter, skadeskyting, jegeropplæring m.m. Ledervervet alternerer mellom landene. Sekretariatet er plassert hos Norges Jeger- og Fiskerforbund.