Jaktkort, bevis for jaktrett, særlig for jaktrett på småvilt. Utstedes av grunneiere, grunneierlag, jegerforeninger, fjellstyrer (statsallmenninger) eller allmenningsstyrer (bygdeallmenning). Kan ikke utstedes før utsteder har forvisset seg om at kjøper har betalt jegeravgift. Kortet skal alltid bringes med under jakt og forevises på forlangende av jaktberettiget eller jaktoppsyn.