Trykke, betegnelse for at skogsfugl, rype, hare, rådyr og hjort (særlig kalver) blir liggende urørlig når fare truer. Jakt med stående hund er basert på at skogsfugl, rype, fasan og rugde trykker.