Historiske fangstformer

Fangst, det å fange vilt, hval, sel og lignende. Begrepet kan ikke skarpt avgrenses fra jakt. Ordet brukes også om det som er fanget av vilt, fisk, og lignende. I tidligere tider var fangst en vesentlig del av næringsgrunnlaget for mange folk og er det fremdeles, blant annet for inuittene (eskimoene). I Norge har hvalfangst og selfangst spilt en betydelig rolle. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Historiske fangstformer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt