Betegner ved jakt med stående hund at hunden går av standen tilbake til jegeren for å melde om at den har funnet fugl, og går så opp i stand igjen.