Måneskinnsjakt, jakt som skjer i lyset fra månen under hjortejakten på senhøsten. Foregår i utgangspunkt på samme måte som annen posteringsjakt ved innmark, og er mest effektiv når det ligger litt snø på bakken.