Jegeravgift, offentlig avgift som må betales av alle som ønsker å drive jakt i Norge. Den gjelder for hele landet. Jegeravgift skal betales hvert jaktår (1. april–31. mars) fra jegeren er 16 år. En forutsetning for å få betalt jegeravgiften er at man er oppført i jegerregisteret. Bevis for betalt avgift, jegeravgiftskortet, skal bringes med under jakt og forevises på forlangende av politi, oppsyn eller jaktberettiget. Grunneier som stiller jakt til disposisjon, er forpliktet til å undersøke om jegeren har løst jegeravgift. Jaktåret 2004/2005 løste i overkant av 194 000 jegere (bosatt i Norge) jegeravgiftskort i Norge.