Parforcejakt, selskapsjakt som drives av et ofte stort antall jegere til hest og med mange hunder. Viltet jages opp og forfølges av hundene og jegerne til det utmattet styrter og drepes av hundene eller med hirsjfenger, en lang jaktkniv. Det fornemste viltet var hjort, men jakten ble drevet også på villsvin, rådyr, ulv og rev. Denne typen jakt er nå forbudt i mange land.