Geirfugl
Arten geirfugl levde både langs norskekysten og på den andre siden av Nord-Atlanteren, men ble utryddet gjennom overhøsting. Illustrasjon fra John James Audubons verk The Birds of America, utgitt årene 1827–1838.
Geirfugl
Av .

Overhøsting er å utnytte en bestand av ville dyr, planter eller andre levende organismer så hardt at bestanden blir betydelig redusert eller til og med utryddet. Man fanger eller samler inn så mange individer at den naturlige formeringen ikke kan erstatte tapet, i hvert fall ikke før det har gått lang tid. Med andre ord er ikke høstingen bærekraftig.

Faktaboks

Også kjent som

overbeskatning, overutnyttelse, engelsk: overharvesting, overexploitation

Former for overhøsting

fig2

Overfiske (overbeskatning) i verdens fiskerier. Utviklingen siden 1975 i andelene av verdens fiskebestander som er henholdsvis overbeskattet (oransje), fisket innenfor bærekraftige rammer og underutnyttet. Overbeskattet vil si at dagens fiske reduserer bestanden og dermed mulig utbytte av fiske i framtiden. De bestandene som er beskattet innenfor biologisk bærekraftige nivåer (blått) er videre delt inn i to grupper. Noen er allerede maksimalt bærekraftig fisket. De vil bli overbeskattet hvis man øker uttaket utover dette nivået. Andre bestander er underbeskattet. Det betyr at man kan fiske mer enn i dag uten å ødelegge for framtidig fiske.

Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Uttrykket overhøsting brukes blant annet om jakt, fiske eller fangst som tar for stor andel av bestandene. Slik overhøsting av ville dyrebestander kalles også overbeskatning. Når det er snakk om fiske brukes ofte ordet overfiske.

For å unngå overhøsting brukes forskjellige regler som begrenser beskatningen, slik som fiskekvoter og jaktkvoter, og sertifiseringsordninger for bærekraftig fiske.

En annen form for overhøsting er overbeiting. Det skjer dersom dyr beiter så intensivt på samme område, at plantene ikke klarer å fornye seg. Dette kan på sikt føre til jorderosjon (forørkning) og at tidligere beiteområder forringes. Tiltak mot dette er å redusere antall beitedyr eller å forkorte beitesesongen.

Overhøsting kan også brukes om skogbruk, eller annen innsamling av planter, sopp og lignende, som ikke er bærekraftig.

Høstbart overskudd

Innen naturforvaltning og fiskeripolitikk defineres ofte et høstbart overskudd av en bestand. Da vurderes den enkelte bestands utvikling og sammensetning, samt muligheten for å redusere den samlede belastningen fra ulike påvirkninger, for å unngå overbeskatning. FNs naturpanel fremhever at overbeskating er en av de viktige årsakene til tap av biologisk mangfold, særlig i det marine miljøet.

Utrydding

Et eksempel på en art som har blitt helt utryddet gjennom overhøsting, er geirfugl, en stor sjøfugl som tidligere fantes i Norge.

Den store hvalarten nordkaper, som tidligere fantes langs norskekysten, har forsvunnet fra våre farvann som følge av århundrer med hvalfangst. Noen få hundre individer finnes i andre farvann, men arten regnes i dag som kritisk truet av utrydding verden over.

Ulovlig overhøsting

Overhøsting kan i mange tilfeller være tillatt av myndighetene. Ulovlig fiske, fangst og hogst er samtidig betydelige problemer i flere land. Et eksempel på arter som er truet av ulovlig virksomhet, er fiskefamilien stører, som omfatter noen av de mest utrydningstruede dyreartene i verden. Flere av de største stør-artene med sin verdifulle rogn, har skyhøy verdi på det illegalle markedet, noe som gjør ulovlig fangst til en viktig årsak til at artene er sterkt trua internasjonalt.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg