Spor eller lukt (fert) av vilt som fører hunden frem til viltet.