Viltforvalter, person med viltbiologisk eller viltstellutdanning i offentlig eller privat tjeneste som skal ta seg av viltstell og jakt, overvåke jakt- og viltbestemmelser, drive veiledning og opplysningsvirksomhet m.m. Det er knyttet viltforvalter til fylkesmannens miljøvernavdeling, underlagt den faglige instruksjonsmyndighet fra Direktoratet for naturforvaltning.