Drivjakt, drevjakt, jakt med drivere som jager eller skremmer viltet mot oppsatte poster av jegere. Ofte er drivjakt kombinert med bruk av hund i bånd. Under vanlig drivjakt holdes kjeden av drivere på linje; startes og avbrytes på signal fra lederen. Postene er oftest plassert i medvind fra driverne, og de skal stå stille og mest mulig skjult. I Norge er drivjakt mest brukt under elg- og hjortejakt, i Danmark, Mellom-Europa, Storbritannia og Spania brukes drivjakt også ved jakt på fasaner, ryper, rev og rådyr.