Skuddreaksjon, beskriver hvordan dyret reagerer (tegner for skudd) ved treff i ulike deler av kroppen, eksempelvis skyte rygg ved treff i magen (vomskudd). Et dyr som får et lavt bogskudd kan gå overende, for deretter å reise seg igjen og flykte unna. Jegeren må være observant på dyrets skuddreaksjon, og være parat med ett oppfølgingsskudd om nødvendig.