Løshundjakt, jakt med elghund sluppet på spor av elg, brukes under elgjakt i hele Norge. Hunden skal under jakten stanse (stille) elgen og først da gi hals og markere overfor jegeren hvor elgen står. Om elgen flykter unna skal hunden forfølge dyret, men forholde seg taus til den igjen stopper. Se også jakt.